Başvuru Şartları ve Kriterler

TÜBİTAK koşulları gereği, dikkat edilmesi ve bilinmesi gereken başvuru şartları ve bilgiler şunlardır.

unlem icon resim.png

Başvuru ŞARTLARI

Teknoloji odaklı iş fikrine sahip,
Kendi girişimini kurma konusunda istekli,
TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı BİGG çağrısında belirtilen aşağıdaki nitelikleri taşıyan herkes programa başvurabilir:


1) Eğitim durumu şunlardan biri olmalı:
- Herhangi bir lisans programından 1 yıl içerisinde mezun olabilecek öğrenci,
- Yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci,
- Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden herhangi birini en çok 10 yıl önce almış kişi başvuru yapabilir.
 

2) Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamış olmak,


3) Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.


Not: Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması halinde, başvuru esnasında pasaport numarasını iletmesi gerekmektedir.

 

TÜBİTAK'ın BiGG programı hakkında detaylar:

http://bigg.tubitak.gov.tr/

documents icon.png

Gereklİ BELGELER

Değerlendirmeler sonucu BiGGinner programına davet edilen girişimcilerin aşağıdaki belgeleri ulaştırması gerekmektedir:

 

1) Diploma veya çıkış belgesinin aslı ya da noter onaylı kopyası* 
2) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için TÜBİTAK tarafından belirlenecek tarih aralığında alınmış öğrenci belgesinin aslı,
3) Lisans son sınıf öğrencileri için 1 yıl içinde mezun olabileceklerini gösterir belge.
4) Taahütname (Şartları kabul ettiğine dair belge)

 

*Öğrenimini yurt dışında tamamlayanların, YÖK'ten alacakları denklik belgesinin noter veya öğrenci işlerinden ıslak imzalı halini teslim etmeleri gereklidir.

 

Bu belgelerin sağlanmaması veya eksik olması halinde, girişimcinin TÜBİTAK BiGG desteğine başvurusu kabul edilmeyecektir.

Önemli Not: Belgelerin, TÜBİTAK’ın belirlediği şekilde, ilgili çağrı döneminin ÖN BAŞVURU TARİHLERİ arasında alınmış olması gerekmektedir.

check icon.png

SEÇİM KRİTERLERİ

İş fikirleri 3 ana kriter altında değerlendirilecektir:

a) İş planının teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü:
İş fikri sonucu geliştirilecek ürün/hizmetin yurtiçi ve yurtdışı pazardaki benzerlerine göre öngörülen farklılıkları, üstünlükleri, fikri mülkiyet koruması değerlendirilecektir.

b) İş planının uygunluğu ve yapılabilirliği:
Başvuru sahibinin tek başına mı yoksa bir takımla mı beraber çalıştığı, iş fikrinin hayata geçirilmesinde ihtiyaç duyulacak teknik altyapıya sahip olup olmadığı değerlendirilecektir. Ayrıca iş fikrinin teknolojik olarak yapılabilirliği ve hangi aşamada olduğu da göz önüne alınacaktır.

c) İş planının ticarileşme potansiyeli:
Geliştirilecek ürün / hizmet pazar büyüklüğü ve ticarileşme potansiyeli açısından değerlendirilecektir.

İş fikri başvuruları periyodik olarak değerlendirilecek, bir sonraki aşamalara kabul edilecek ve edilmeyecek projeler belirlenip email ile girişimcilere dönülecektir.  Değerlendirme için ekstra bilgi gereken projelerden de bu bilgi rica edilecektir.  Kabul edilmeyen projeler diğer BİGG Uygulayıcılarıa başvurabilirler.